Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy przy sprzedaży zdjęć z sesji fotograficznych.

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym jest Grzegorz Nowak MOBILNE STUDIO FOTOGRAFICZNE „ZATRZYMAJ CHWILE” z siedzibą mieszcząca się pod adresem 32-861 Iwkowa 508.

  1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikom korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów oraz kontaktu z obsługą sklepu.

  1. Rodzaje danych przetwarzanych

W ramach korzystania ze sklepu internetowego przetwarzane są następujące dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, dane dotyczące transakcji zakupowych oraz informacje zawarte w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda użytkownika lub konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy sprzedaży.

  1. Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i poufności, w tym z wykorzystaniem szyfrowania połączenia, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz monitorowania systemów informatycznych.

  1. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa.

  1. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem sklepu internetowego pod adresem e-mail [adres e-mail kontaktowy].

  1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem sklepu internetowego lub na adres e-mail podany podczas rejestracji.